เที่ยวบิน จาก เหมียนหยาง, จีน ไปยัง บาสเตีย, ฝรั่งเศส

เที่ยวบิน จาก เหมียนหยาง, จีน ไปยัง บาสเตีย, ฝรั่งเศส

Find the perfect flight

เลือกเที่ยวบิน

ไปกลับ
ชั้นประหยัด

เลือกวันเดินทาง

Departureเดินทางกลับ

เพิ่มผู้เดินทาง

1 นักท่องเที่ยว

เพิ่มผู้เดินทาง

1 นักท่องเที่ยว
ราคาถูก ไม่แพง
ค้นหาข้อเสนอเที่ยวบินและจองตั๋วราคาถูก
ตัวเลือกเที่ยวบินที่หลากหลาย
เปรียบเทียบเที่ยวบินจากสายการบินหลักทั้งหมดในยุโรป
ผู้คนนับล้านไว้วางใจ
เป็นส่วนหนึ่งของนักเดินทางนับล้านที่จองเที่ยวบินอย่างง่ายดาย
ดูแลลูกค้า 24/7
ติดต่อเราได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา

เที่ยวบินจากเมือง เหมียนหยาง ไปยังเมืองยอดนิยม ใน ฝรั่งเศส

เที่ยวบินจากเมือง เหมียนหยาง ไปยังเมืองยอดนิยมในยุโรป

คำถามที่พบบ่อย

เที่ยวบินไป-กลับที่ถูกที่สุดคืออะไร จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย

เที่ยวบินไป-กลับราคาถูกที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย เริ่มต้นที่ ยูโร เที่ยวบินขาออกจะออกจาก จากสนามบิน และลงจอดที่สนามบิน

บินเที่ยวเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ราคาเท่าไหร่

เที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ราคาเริ่มต้นที่ 467.00 ยูโร เที่ยวบินที่ถูกที่สุดออกจาก วันที่ 11 พ. ค จากสนามบิน Mianyang Nanjiao Airport และลงจอดที่สนามบิน Bastia – Poretta Airport

สายการบินใดมีเที่ยวบินขาเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ที่ถูกที่สุด

สายการบิน Air China มี เที่ยวบินขาเดียวที่ถูกที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดเริ่มจาก 467.00 ยูโร เที่ยวบินนี้เดินทางจากสนามบิน Mianyang Nanjiao Airport ไปยังสนามบิน Bastia – Poretta Airport

สายการบินที่ดีที่สุดที่มีเที่ยวบิน จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คืออะไร

เป็นสายการบินที่ดีที่สุดที่มีเที่ยวบิน จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย สายการบินนี้ได้รับคะแนน จาก 5 ดาวจากผู้โดยสาร

ค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดเริ่มต้น ยูโร เที่ยวบินนี้จากสนามบิน ไปยังสนามบิน

วันที่ถูกที่สุดของสัปดาห์ในการจองเที่ยวบิน จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คืออะไร

โดยทั่วไป วันศุกร์ คือ วันที่ถูกที่สุดในสัปดาห์ในการจองเที่ยวบิน จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดเริ่มต้น 702.00 ยูโร เที่ยวบินเหล่านี้มาจากสนามบิน ไปยังสนามบิน

เที่ยวบินที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คืออะไร

สายการบิน Air China มี เที่ยวบินที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย เที่ยวบินราคาเริ่มต้น ยูโร เที่ยวบินเหล่านี้มาจากสนามบิน ไปยังสนามบิน

เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คืออะไร

สายการบิน มี เที่ยวบินไป-กลับที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ราคาเที่ยวบินที่ดีที่สุดจาก ยูโร เที่ยวบินเหล่านี้มาจากสนามบิน ไปยังสนามบิน

เที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย เที่ยวเดียวที่ดีที่สุดคืออะไร

สายการบิน Air China มี เที่ยวบินเที่ยวเดียวที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ราคาตั๋วเครื่องบินที่ดีที่สุดเริ่มต้น 467.00 ยูโร

เที่ยวบินนี้ใช้เวลาประมาณ 45 ชั่วโมง เที่ยวบินนี้มาจากสนามบิน Mianyang Nanjiao Airport ไปยังสนามบิน Bastia – Poretta Airport

เที่ยวบินตรงที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คืออะไร

สายการบิน มี เที่ยวบินตรงที่ดีที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ค่าโดยสารที่ดีที่สุดเริ่มต้น ยูโร

เที่ยวบินนี้ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมง เที่ยวบินนี้ออกจากสนามบิน ไปยังสนามบิน

เดือนที่ถูกที่สุดในการบิน จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คือเดือนใด

เดือนพฤษภาคม คือ เดือนที่ถูกที่สุดในการบิน จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดเริ่มต้น 467.00 ยูโร เที่ยวบินเหล่านี้มาจากสนามบิน ไปยังสนามบิน Bastia – Poretta Airport

เที่ยวบินตรงเที่ยวเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ที่ถูกที่สุดคืออะไร

เที่ยวบินตรงทางเดียวราคาถูกที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย เริ่มต้นที่ ยูโร เที่ยวบินนี้ออกจาก จากสนามบิน และลงจอดที่สนามบิน เที่ยวบินใช้เวลาประมาณ ชั่วโมง

เที่ยวบินที่เร็วที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คืออะไร

เที่ยวบินที่เร็วที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ใช้เวลาประมาณ 28 ชั่วโมง เที่ยวบินนี้จากสนามบิน ไปยังสนามบิน ราคาเที่ยวบินจาก 702.00 ยูโร

เที่ยวบินตรงไป-กลับ จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ที่ถูกที่สุดคืออะไร

เที่ยวบินตรงที่ถูกที่สุด จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย ราคาเริ่มต้นที่ ยูโร

เที่ยวบินขาออกจะออกจาก จากสนามบิน และลงจอดที่สนามบิน เที่ยวบินนี้ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมง เที่ยวบินขากลับคือ และใช้เวลาประมาณ ชั่วโมง

ราคาเฉลี่ยของเที่ยวบินไป-กลับ จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คือเท่าไหร่

ราคาเฉลี่ยของเที่ยวบินไป-กลับ จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย อยู่ที่ประมาณ ยูโร

ราคาเฉลี่ยของเที่ยวบินขาเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คือเท่าไหร่

ราคาเฉลี่ยของเที่ยวบินเที่ยวเดียว จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย อยู่ที่ประมาณ ยูโร

ราคาเฉลี่ยของเที่ยวบินตรง จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย คือเท่าไหร่

ราคาเฉลี่ยของเที่ยวบินตรง จาก เหมียนหยาง ไปยัง บาสเตีย จะอยู่ที่ประมาณ ยูโร